450 Câu Lý Thuyết Trắc Nghiệm Lái Xe Virginia Đáp Án


Hạng A3: Cho phép điều khiển môtô 3 bánh, xe lam, xích lô máy và các loại xe hạng A1, không áp dụng với phương tiện hạng A2. Khi vào thi, sau khi người thi điền vào hạng (B1, B2, H, …), khoá học bằng lái xe B2 và số báo danh, máy tính sẽ lần lượt hiện 30 câu hỏi (rút trong bộ đề 405 câu). Trong phần thi thực hành còn có những bài thi phụ là dừng xe nguy hiểm và cho xe qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Là phần thi cuối cùng của thi sát hạch, đã qua được hai phân trên thì phần thi này coi như qua, chỉ mang tính thủ tục.

Xe thi của Trung Tâm, giám khảo là giáo viên của trung tâm Có hai môn thi là lý thuyết và thực hành lái xe trong sa hình. Chứng nhận của trung tâm cũng là hồ sơ không thể thiếu để được phép thi sát hạch tại Sở giao thông công chính. Thi sát hạch cấp bằng: Hình thức thi này do Sở Giao thông công chính tổ chức thi và chấm. Giám khảo là người của Sở. Có ba môn thi là là lý thuyết, thực hành lái xe trong sa hình và lái xe trên đường trường. Saturday thi thực hành lái xe trong sa hình được coi là môn thi … khó nhằn nhất khi thi sát hạch bằng lái xe.

Khi vào thi, sau khi người thi điền vào hạng (B1, B2, H, …), khoá học bằng lái xe B2 và số báo danh, máy tính sẽ lần lượt hiện 30 câu hỏi (rút trong bộ đề 405 câu). Trong phần thi thực hành còn có những bài thi phụ là dừng xe nguy hiểm và cho xe qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Là phần thi cuối cùng của thi sát hoc bang lai xe hạch, đã qua được hai phân trên thì phần thi này coi như qua, chỉ mang tính thủ tục.